Posted on

Mnoho mužů především ve vyšším věku trápí potíže s dosáhnutím či udržením kvalitní erekce, což má pak negativní vliv na jejich sexuální život. Tento problém však není složité vyřešit.

Co je erektilní dysfunkce?

Tento problém se projevuje často ve vyšším věku, není však výjimkou, že se projeví i u mladých mužů. Erektilní dysfunkce patří mezi jedno z vůbec nejčastějších poruch sexuálních funkcí. Na kvalitu erekce má vliv celá řada faktorů, neklesejte proto na mysli, pokud máte občas problém s dosažením a udržením pevného ztopoření. Vážnějším problémem pak může být, jestliže se tento problém objevuje častěji či opakovaně. Může se jednat o chronickou erektilní dysfunkci, které může značit vážnější zdravotní problém.

Diagnostika tohoto problému

Jestliže se u vás tato potíž objeví, je důležité zvážit také návštěvu lékaře, aby provedl patřičná vyšetření a mohl tak vyloučit způsobení erektilní dysfunkce jinou nemocí. Tento problém může být příznakem například cukrovky, ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a podobně, proto je vhodné provést podrobné vyšetření. Metody diagnostiky jsou v této době příznivé, při vyšetření penisu se využívá především ultrazvuk a měření cévních průtoků, současně je však podstatné provést interní vyšetření a zhodnotit tak celkový stav pacienta.

Možnosti léčby

Léčba erektilní dysfunkce nabízí širokou škálu možností, které vyzkoušet, důležité je odvíjet řešení od správné diagnózy problému. Jestliže se jedná o poruchu cévního zásobení, jsou zde vhodné preparáty, které zvýší přívod krve do topořivých těles. Další možností je podání injekce přímo do topořivých těles, alternativou této léčby může být podání obdobné látky do močové trubice. Jestliže vás však netrápí chronická erektilní dysfunkce a hledáte pouze komplexní řešení pro zlepšení vaší erekce, pak můžete vyzkoušet také doplňky stravy.

Erektilní dysfunkce je rozšířenou komplikací, není proto důvod se za ní stydět, neváhejte proto navštívit lékaře a věnovat se léčbě tohoto problému.