Posted on

Žiadna domácnosť ani stravovacia prevádzkareň sa nevyhne použitému kuchynskému oleju. Vhodným riešením jeho likvidácie rozhodne nie je naliať ho do kuchynského drezu alebo do záchodu. Aktuálne platná legislatíva stanovuje reštauráciám a ďalším stravovacím zariadeniam zaistiť jeho ekologické spracovanie. Bežných domácností sa, zatiaľ, táto legislatíva netýka.

Na koho sa obrátiť?

Môžeme pomôcť v ochrane životného prostredia tým, že zaistíme zber kuchynského oleja.

Použitý kuchynský olej vykupuje spoločnosť PM DIESEL. Ponúka zaň veľmi výhodnú cenu. Môžete si objednať vyzdvihnutie kuchynského oleja. Spoločnosť zaistí jeho ekologické spracovanie. Tiež zastreší kompletnú legislatívnu agendu, ktorú treba viesť. Všetku kompletnú evidenciu, zberné listy, zmluvy alebo vysledovanosť použitého kuchynského oleja si vezme na starosti. Okrem použitého kuchynského oleja sa spoločnosť venuje aj likvidácii ďalšieho potravinového odpadu. Patria medzi neho zvyšky pečiva, zeleniny, ovocia, polotovary alebo mliečne produkty. Objednať si môžete aj likvidáciu balených potravín no ich dátumu spotreby. Spoločnosť sa venuje aj zbere použitého kuchynského oleja pre reštaurácie.
Spoločnosť ponúka rôzne druhy zberných nádob v objemoch v rozmedzí 60 – 240 litrov. Objednať si tak môžete aj nádoby na kuchynský olej. Sú dodávané také, ktoré umožnia ďalšie spracovanie oleja. Zberné nádoby disponujú potrebnou certifikáciou a ich prenájom je bezplatný. Vybrať si môžete nádoby rôzneho objemu – 20, 40, 50 alebo 1 000 litrov. Záleží len na vašej spotrebe oleja.
Pri väčšom množstve je tu možnosť aj paletového a kontajnerového vývozu. Nádoby vám vždy vymenia a zaistia odvoz plných.
Spoločnosť poskytuje svoje služby na celom území Slovenska a to v súlade s nažízením EP a Rady.

Ako postupovať?

Postačí spoločnosť kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára na stránkach pmdiesel.sk. Zamestnanci spoločnosti pripravia potrebnú zmluvu a po jej podpise nasleduje dohoda termínu prvého odvozu kuchynského oleja. Môžete si zapožičať zbernú nádobu a odvoz potom funguje na princípe výmeny nádob.