Posted on

Ak často čítate rady, ako udržiavať zdravý vzťah a predchádzať zbytočným konfliktom, určite ste narazili aj na odporúčanie, že sa musíte vyhýbať rozhovoru o počte predchádzajúcich partnerov, najmä tých sexuálnych. Ak na to narazíte so svojím partnerom a radšej to „zakecáte“, dobre to robíte. Predídete zbytočným konfliktom a pravdou je, že sa zrejme nedozviete rovnako. Ženy a muži o počte svojich sexuálnych partnerov často klamú, hoci každý v inom smere.

Muži zvyšujú počet svojich sexuálnych partnerov

Drvivá väčšina mužov má tendenciu zvyšovať počet sexuálnych partnerov. Často je to z dôvodov chválenia, aby boli za „machry“. Takí muži stúpajú v očiach nielen svojich priateľov, ale aj žien. Ženy túžia po mužoch, o ktorých je záujem, rastú v ich cene. Keď muži hovoria o počte svojich sexuálnych partnerov, započítavajú aj také, s ktorými nakoniec k aktu nedošlo a zostalo len pri mazaní alebo len pri sľubovaní. Niektorí o počte klamú.

Ženy niektoré avantíry zatajujú

U väčšiny žien je to úplne naopak. Ženy nedôležité avantíry nepočítajú. Väčšina žien je citovo založená, preto sa počet sexuálnych partnerov často rovná počtu životných partnerov. Ak zažijú nejaký nedôležitý románik, nepočítajú ho. Muž, ktorý je známy svojím vysokým počtom sexuálnych partnerov (potažmo partnerov), sa považuje za „machra“, ale v prípade žien je to inak. Ženy, ktoré často striedajú sexuálnych partnerov, sa často nazývajú hanebnými výrazmi a od „slušných“ priateľov sa dozvie len ohavné správanie. To môže byť dôvod, prečo ženy klamú o počte svojich sexuálnych partnerov.