Posted on

Súčasní doba ponúka celý rad možností štúdia. Jednou z nich je aj štúdium v zahraničí. Ak sa vydáte študovať do zahraničia, spoznáte nových ľudí, zoznámite sa s inými spôsobmi života, tradíciami a zvykmi. Zistíte zaujímavosti o inej kultúre. Vzhľadom k tomu, že sa budete musieť prispôsobovať inému štýlu života, naučíte sa vnímať iné kultúrne i životné hodnoty a postoje. Vyskúšate si, aké to je byť cudzincom. Okrem toho uvidíte svoju vlastnú kultúru z iného pohľadu.

Veľmi pravdepodobne sa stretnete aj s iným prístupom výučby. Možno zistíte, že iné metódy výučby vám vyhovujú viac, než tie, na ktoré ste boli zvyknutí doma.

Štúdium v zahraničí zabezpečí StudyPlanet

Ak sa rozhodujete pre štúdium v ​​zahraničí, pozrite si ponuku StudyPlanet. Nájdete tu širokú ponuku rôznych druhov štúdia aj celej rady študijných odborov. Vybrať si môžete niektorý odbor humanitné, technický, právnický, ekonomický, lekársky, umelecký, pedagogický, politologický, ekologický, strojársky, športové či odbory týkajúce sa biznisu, informačných technológií alebo vývoja hier. Veľmi obľúbené je aj štúdium jazykov. Študijný jazykový pobyt, rovnako ako aj ďalšie odbory, ktoré sa dajú v zaharaničí študovať, prináša nové skúsenosti. Spoločnosť ponúka štúdium v ​​mnohých krajinách – Veľká Británia a Írsko, Nový Zéland, Kanada, USA, Austrália, Malta. Jazykové štúdium v ​​zahraničí so sebou prináša možnosť získať certifikát z angličtiny. Ten umožňuje lepšie uplatnenie na trhu práce.

Tip pre vás – štúdium v ​​Austrálii

Ak sa rozhodnete pre štúdium v ​​Austrálii, môžete si vybrať niektorý z klasických typov štúdia, medzi ktoré patrí štúdium bakalárske – Bachelor Degree, mgisterské / inžinierske – Masters Degree a postgraduálne – Doctoral Degree. Môžete však tiež dosiahnuť viac vzdelávacích stupňov. Možno tiež nastúpiť do dvojitého alebo kombinovaného bakalárskeho programu, po ktorého úspešnom ukončení získate dva bakalárske tituly.