Posted on

Vstup do sveta BDSM je pre začiatočníkov vzrušujúcim, no zároveň aj trochu záhadným zážitkom. Ak vás ale láka objaviť túto fascinujúcu oblasť erotiky, ste na správnom mieste. V našom článku sa totiž zameriame na zaujímavé BDSM tipy. Bez ohľadu na to, či ste v BDSM nováčikom alebo už máte nejaké skúsenosti, poskytneme vám užitočné rady, ako si v tomto smere okoreniť svoj intímny život. Čítajte ďalej.

Čo znamená skratka BDSM?

BDSM je skratka pre Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism, čo predstavuje širokú škálu sexuálnych a erotických praktík. Zakladajú sa na mocenských hrách, kontrole toho druhého a samozrejme aj na určitých hraniciach, ktoré si treba stanoviť.

Dominantná strana preberá zodpovednosť a kontrolu nad podriadenou, pričom stanovuje pravidlá a usmerňuje ich vzájomný vzťah. Prirodzene, v tomto smere je dôležitá dôvera, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa partneri mohli otvorene a bezpečne podeliť o svoje túžby, hranice a obavy. Nevyhnutnosťou sú rôzne BDSM pomôcky, ako napríklad bičíky, putá, fetiš oblečenie…

Tip

Otvorená komunikácia medzi partnermi umožňuje vyjadriť očakávania, obavy a túžby, čím sa zvyšuje porozumenie a možnosť pre hlbšie prepojenie. Okrem komunikácie je však dôležité venovať pozornosť aj bezpečnosti. Tá zahŕňa znalosť správnych techník a postupov, prevenciu zranení, používanie vhodného náradia a zariadení, a tiež prijatie opatrení na zabezpečenie fyzickej a emocionálnej pohody oboch strán.

Zaujímavé BDSM praktiky pre začiatočníkov

Na začiatok treba zmieniť, že pri BDSM je v podstate dovolené všetko, na čom sa obaja partneri dohodnú. Najpopulárnejšie sú však nasledovné BDSM praktiky:

  • Bondage – zameriava sa na viazanie a obmedzovanie pohybu partnera s cieľom vytvoriť pocit kontroly a zraniteľnosti. Pre začiatočníkov je ideálne začať s jednoduchými spôsobmi viazania, ako napríklad použitie mäkkých reťazí, viazacích povrazov alebo manžiet. Vždy pamätajte na bezpečnosť a rešpektovanie hraníc partnera.
  • Dominancia a podriadenie – BDSM vzťahy zahŕňajú mocenskú dynamiku, kde je jedna strana dominantná a druhá podriadená. Diskusia o mocenských vzťahoch a prevzatí kontroly nad tým druhým môže byť tiež vzrušujúcou súčasťou BDSM.
  • Hra s bolesťou – (anglicky „impact play“) je praktika, ktorá zahŕňa stimuláciu a rôzne formy bolesti, ako sú bičovanie, šľahanie či štípanie. Je však dôležité začať s miernymi technikami a postupne prechádzať na tie intenzívnejšie, pričom vždy rešpektujte partnerove hranice.
  • Fetishe a role – vzrušujúca súčasť BDSM. Patrí sem napríklad latex, koža, nohy, uniformy a mnoho ďalších. Vytvorenie postáv a rolí (napríklad domina a submisívna osoba) vám umožní prehrávať rôzne scenáre a prejaviť tak vašu sexuálnu fantáziu.
  • Sado-mazochizmus – týka sa prejavu sadistických a masochistických tendencií. Sadizmus sa týka potešenia z fyzického alebo emocionálneho spôsobovania bolesti inému partnerovi, zatiaľ čo masochizmus sa týka potešenia z prijímania tejto bolesti. Pri týchto praktikách je ale veľmi dôležitá otvorená komunikácia, vytýčenie hraníc a stanovenie si záchranného slova alebo gesta, ktoré umožní prerušenie tejto aktivity.

Príklady BDSM praktík

Určite nám dáte za pravdu, že stereotyp nie je dobrý ani v intímnom živote. Nikomu predsa neprospieva nudný kolobeh opakovania sa vecí a vonkoncom nie v sexe. Časom to dokonca môže viesť k nezhodám a k zhoršeniu partnerského vzťahu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo v súčasnosti čoraz viac párov vyhľadáva BDSM praktiky na okorenenie si svojho sexuálneho života. Ak ste ale v tomto smere iba začiatočník, začnite nasledovným:

Základné viazanie

Vyskúšajte si jednoduché viazacie techniky, ako sú napríklad zápästia priviazané k sebe povrazom. Môžete tiež partnerovi zaviazať oči, čím vytvoríte zvýšený pocit kontroly a zraniteľnosti. Obľúbené je používanie policajných pút, ktoré môžete použiť na pripútanie partnera o posteľ.

Hra s bičíkom

Jeden z partnerov použije bičík na zadok alebo stehná toho druhého. Samozrejme, intenzitu šľahania si treba dohodnúť ešte pred začiatkom, prípadne ju počas bičovania zmeniť. Ideálne je však začať s jemnejším šľahaním a postupne zvyšovať intenzitu.

Role-playing

Vytvorte si scenár, kde jeden partner bude hrať dominantnú postavu a ten druhý mu bude podriadený. Môžete skúsiť napríklad scenár doktora a pacienta alebo učiteľky a žiaka. V podstate je ale fantázia v tomto smere neobmedzená. Následne použite niektorú z techník BDSM a fetiš oblečenie.

Psychologická dominancia

Táto praktika si už vyžaduje trochu skúseností. Najlepšie funguje v prípade, ak partnera dobre poznáte. Zameriava sa totiž na psychickú dominanciu a kontrolu nad partnerom, ako je napríklad vydieranie, vydávanie príkazov, verbálne ponižovanie, uplatňovanie prísnych pravidiel alebo psychologické hry moci. Samozrejme, aj v tomto prípade je dôležité stanoviť si hranice a prípadne aj záchranné slovíčko.

Záver

V BDSM vzťahu je kľúčovým aspektom komunikácia, stanovenie si hraníc a dbanie na bezpečnosť všetkých zúčastnených. Bez otvorenej komunikácie nemôžu partneri jasne vyjadriť svoje túžby, obavy či hranice kam až sú ochotní zájsť. Je tiež nevyhnutné vypočuť si a rešpektovať svojho partnera, aby ste si vytvorili vzájomný pocit dôvery a porozumenia.