Posted on

Pokiaľ si hľadáme nového partnera, zisťujeme, že niektoré vlastnosti majú pre spoločné spolužitie menší vplyv a niektoré ho naopak ovplyvňujú veľmi podstatne. Niekomu stačí, keď to klape v posteli, ale nie vždy to stačí pre vzťah dlhodobý. Spokojnosť v sexuálnej oblasti je veľmi významná, nie však najdôležitejšie. Dlhodobé partnerské vzťahy potrebujú iné veci, lebo pokiaľ vzťah nefunguje po iných stránkach, aj vášeň časom vyprchá.

Čo by malo byť pre fungujúci vzťah dôležité?

Predovšetkým je to dôvera, čo je akýsi základ, bez ktorého sa kvalitný vzťah nezaobíde. Vzájomná dôvera však nevzniká zo dňa na deň, musí sa budovať spoločnými silami.
Dôležitá je spoločná minulosť, ale aj spoločný pohľad do budúcnosti. Nezabudnuteľné okamihy spoločného života dodávajú energiu v ťažších chvíľach. Veľmi dôležitá je aj spoločná budúcnosť, rovnaký náhľad na to, ako sa bude vzťah vyvíjať ďalej, akou cestou obaja partneri pôjdu. Ak chýba spoločné plány a predstava o spoločnej budúcnosti, vzťah môže čoskoro skončiť.
Tiež je potrebné mať k partnerovi úctu a rešpekt, ak tieto vlastnosti chýba, vzťah dlho nevydrží. Ak si niekoho nevážime a nemáme k nemu rešpekt, taký vzťah je vždy nefunkčný.
Významnú úlohu zohrávajú vo vzťahu i financie. Nie sú síce prvoradé, ale bežný život sa bez nich nezaobíde. Ak sa vo vzťahu objavia starosti finančného rázu, dokážu ním riadne zamiešať. Nie je smerodajné, ktorý z partnerov dokáže zaistiť viac peňazí, ale dôležité je to, ako s nimi viete hospodáriť, či sa dokážete dohovoriť na spoločnom a realizovateľné rodinnom rozpočte a či prípadne spoločne dokážete nájsť schodné riešenie zo vzniknutej krízovej situácie.